Wat zijn huidige thema's in de zorg? Hoe gaan zorgorganisaties met de personeelstekorten om? Wat zijn interessante generaties om aan te spreken en wat is het toekomstbeeld van de zorg? De huidige ontwikkelingen én mogelijke oplossingen en tips bespreken we in onze whitepaper 'zorgprofessionals binden en boeien'.

Personeelstekorten in de zorg

In een tijd waarin de vergrijzing de vraag naar zorg doet toenemen, blijft het aantal zorgprofessionals achter. Ondanks de coronacrisis, waarin ruim 85.000 herintreders en zij-instromers opnieuw de zorg betraden, zijn er nog steeds 17.400 gemotiveerde zorgopgeleiden werkloos. De whitepaper benadrukt de potentie binnen de huidige zorgmedewerkers, waarbij 55% aangeeft bereid te zijn om meer uren te werken.

Generatie Z op de arbeidsmarkt

Generatie Z, met kenmerken als onafhankelijkheid en streven naar persoonlijke ontwikkeling, betreedt de arbeidsmarkt. Hoe kunnen zorgorganisaties deze generatie binden en boeien? De whitepaper biedt inzichten in de behoeften van Generatie Z en benadrukt het belang van een coachende managementstijl en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Strategieën voor personeelstekorten

De whitepaper schetst strategieën voor het oplossen van personeelstekorten. Innovatieve werkvormen, zoals het herorganiseren van het zorgproces met technologische innovaties, worden besproken. Het belang van behoud van medewerkers door goed werkgeverschap en vergroting van werkplezier wordt benadrukt. Daarnaast wordt ingegaan op de noodzaak van voortdurende aandacht voor leren en ontwikkelen om aan te sluiten bij de veranderende zorgomgeving.

Wijkverpleging tweede afbeelding

De waarden van opleiden in de zorg

In de whitepaper wordt ingegaan op belangrijke onderwerpen voor opleidingen in de zorg. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor mentale gezondheid. Verpleegkundigen moeten worden voorbereid op de complexiteit van de zorgwereld, waardoor ze eerder signalen herkennen die kunnen leiden naar uitval door ziekte. Het benadrukt dat een goed leerklimaat onlosmakelijk verbonden is met een goed werkklimaat. Blijvend leren en ontwikkelen is van vitaal belang voor de kwaliteit van zorg, werkplezier en werkgeluk.

Meer lezen?

In de whitepaper ‘zorgprofessionals binden en boeien’ gaan we dieper in op de huidige thema’s, kijken we naar de toekomst van de zorg en bespreken we mogelijke oplossingen en tips voor zorgorganisaties.