Maandelijks schrijven onze trainers een blog over thema's rondom opleidingen in de zorg. In deze blog schrijft trainer Brechtje Stevens over haar eerste 100 dagen als trainer en coach bij GrowWork.

”Begin september ben ik begonnen als trainer/coach bij Growwork en met deze blog deel ik graag mijn eerste ervaringen. Het belangrijkste wat mij is opgevallen, is dat het trainen en coachen in leiderschap en het positioneren van de rol als verpleegkundige essentieel is voor het behoud van verpleegkundigen. Niet omdat verpleegkundigen het niet aankunnen, maar omdat de personele tekorten die zijn ontstaan en de druk om met minder middelen dezelfde kwaliteit te leveren veel creativiteit en aanpassingen vraagt. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij verpleegkundigen waardoor ze zoekende in hun werkzaamheden zijn.”

Overstijgende taken

”Verpleegkundigen voelen zich eindverantwoordelijk voor de (dagelijkse) zorg en weten niet altijd hoe ze hun functie goed kunnen uitvoeren en naar ieders tevredenheid hun werk kunnen doen. Wanneer ze zich teveel op overstijgende zaken concentreren zijn ze bang dat ze onvoldoende zichtbaar zijn voor hun collega’s. Wanneer de (werk)druk te hoog wordt zie je dat verpleegkundige zich vooral gaan concentreren op de directe zorg. Hierdoor blijven andere verantwoordelijkheden en is er minder aandacht is voor kwaliteit van zorg. Ze vragen zich af hoe ze hun eigen rol goed kunnen positioneren, wat hun verantwoordelijkheid is in het team en hoe de samenwerking moet zijn met hun manager.”

Het belang van de opleidingen

”Ik heb mogen ervaren dat in de loop van de trainingsdagen de verpleegkundigen hun rol (weer) gaan pakken, dat ze mogelijkheden gaan zien om hun functie (opnieuw) vorm te geven. Ze gaan veel meer samenwerken met het team in taken en verantwoordelijkheden. Ze delen in de trainingsdagen ervaringen met hun collega’s en proberen methodes uit om het eigen werk goed vorm te geven. Ze oefenen met gespreksvoering, het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen en het nemen van besluiten. Het leiderschap groeit en je hoort steeds meer de successen en het werkplezier terugkomen in de verhalen die verteld worden.”

ZAcademie5

Motivatie

”Het commerciële aspect van de organisatie was het enige waar ik wat over twijfelde. Ik vind het belangrijk dat zorg voor iedereen toegankelijk blijft, verdienen aan zorg past niet in mijn visie. Tijdens mijn eerste maanden heb ik daar veel over nagedacht, mijn eerste gevoel was dat elke verpleegkundige zo’n training zou moeten kunnen krijgen, net zoals bij de initiële opleidingen. Maar één van de belangrijkste factoren om je te kunnen ontwikkelen is motivatie om te willen veranderen. Een verpleegkundige moet gemotiveerd zijn om in de spiegel te willen kijken en aan zichzelf te willen werken. Het moet een keuze zijn die een verpleegkundige maakt of waar ze achterstaat. Mijn ervaring is inmiddels dat de verpleegkundige die bewust kiezen voor de training en coaching heel blij zijn dat ze hierin ondersteund worden door hun organisatie en de grootste ontwikkelingen laten zien. Daarnaast weet ik ook dat het niet voor alle verpleegkundigen of alle organisaties noodzakelijk is, verpleegkundigen kunnen zich vaak ook na een initiële opleiding goed positioneren, zeker als organisaties aandacht hebben voor positionering en ontwikkeling. De opleidingen die we aanbieden zijn passend bij de specifieke vraag tot ontwikkeling of verandering die op dat moment nodig is.”

De ZorgAcademie

”Inmiddels heb ik ook gemerkt dat het team van Growwork heel bevlogen is om de zorg te ondersteunen met goede verpleegkundigen. Het is een professioneel bedrijf met een groot hart voor de zorg waarbij verpleegkundigen goed ondersteund worden om hun werkzaamheden uit te voeren. Op deze manier dragen we bij aan goede zorg en zetten we verpleegkundigen in hun kracht om ook toekomstige situaties aan te kunnen.

Een organisatie die bij me past en waar ik me graag voor inzet!”