Het lerend vermogen van de zorgprofessionals en de organisatie als geheel zijn door de uitdagingen in de zorg steeds meer van belang. De zorgmanager heeft deels invloed op deze uitdagingen. Een zorgmanager die oprecht leiderschap toont, geeft ruimte én staat in contact met de werkvloer. In ons whitepaper zorgmanagement bespreken we de belangrijke competenties van een mensgerichte zorgmanager. Hieronder vind je een aantal van deze competenties opgesomd.

Persoonsgerichte aanpak

Als we verwachten dat zorgmedewerkers persoonsgerichte zorg bieden, hoe mooi is het dan als de zorgmanager zelf ook een persoonsgerichte aanpak toepast? De nieuwe manier van leidinggeven is (structureel) veranderen, luisteren en empoweren van het personeel. Daarvoor is een zorgmanager nodig die om weet te gaan met het bestuur, die kijkt naar de cijfermatige prestaties en op korte (en lange) termijn verbeteringen kan doorvoeren en meten, met oog voor de persoon en voor diens ontwikkeling. Een mensgerichte zorgmanager is niet alleen betrokken zijn bij de eigen afdeling of locatie, maar zoekt ook de verbinding met onder andere facilitaire diensten en HR. Als deze samenwerking optimaal verloopt kan de zorgmanager de zorgmedewerkers optimaal ondersteunen met het vervullen van hun primaire verantwoordelijkheden doordat zij zich gehoord en geholpen voelen.

Opdrachtgevers GrowWork

Verbinden

De kracht van de zorgmanager ligt in het verbinden vanuit de inhoud om vervolgens vanuit deze verbinding samen met de zorgprofessionals de organisatie verder te professionaliseren, zowel op kwalitatief als kwantitatief gebied. De mensgerichte zorgmanager gaat in een positieve sfeer ‘het moeilijke’ gesprek aan. Duidelijkheid geeft rust en een doel voor ogen. Een gezamenlijk doel geeft verbinding en kracht om dit doel te bereiken.

Kwaliteit en werkplezier omhoog

Een zorgmanager herstelt de rust en maakt een analyse met aanbevelingen aan het bestuur om haar organisatieonderdeel financieel op orde te krijgen. Dit terwijl de kwaliteit van zorg en het werkplezier omhoog gaan. Als je zorgmedewerkers vraagt waar ze gelukkig van worden in hun werk, dan is dat vaak het goed kunnen helpen van de cliënten/patiënten. Hebben zij iemand kunnen helpen die dag, dan gaan ze veelal met een goed gevoel naar huis én is de kans aanzienlijk groter dat ze de volgende dag weer met ditzelfde gevoel komen werken. De tevreden medewerker levert de volgende dag ook betere zorg aan de cliënten/patiënten. Zo ontstaat een positieve cirkel.

 

De zorgmanager is een toegankelijke leidinggevende voor cliënten, patiënten, teams en collega’s én een integraal organisatieadviseur voor het bestuur.

Meer lezen?

In het whitepaper ‘zorgmanagement – mensgericht leidinggeven’ gaan we dieper in op deze onderwerpen, kijken we naar de toekomst van de zorg en verduidelijken we de competenties van een mensgerichte zorgmanagers met de winnaars- en dramadriehoek.