Marijke Lucassen is sinds 2014 trainer en coach bij de ZorgAcademie van GrowWork. De zorg is een dynamische sector, wat maakt dat ze veel veranderingen heeft waargenomen in de manier van werken en leren. In dit interview vertelt ze over de transitie in de ouderenzorg en de veranderende rol van de wijkverpleging. Dit vraagt om duidelijke visie, positionering, kennis en communicatievaardigheden.

Transitie in de ouderenzorg

‘’De manier waarop we leren en werken in de zorg verandert. Minister Helder heeft een duidelijke visie op de ouderenzorg die radicaal anders moet worden georganiseerd: ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’ Van verpleeghuisplek naar verpleeghuiszorg. Er gaan wijken ontstaan waar mensen in gemeenschappen leven en elkaars mantelzorger zijn, aangevuld door de thuiszorg. Dit zal de komende jaren veel vragen van zorgprofessionals. Werken in netwerken, integrale zorg, inzet van technologie en digitalisering. Professionals hebben ruimte nodig om de zorg anders in te richten en buiten de lijntjes te kleuren.’’

,

Veranderende rol als wijkverpleegkundige

“Als wijkverpleegkundige ben je een spin in het web. Je richt je niet alleen op de individuele zorgvrager, maar werkt ook samen in een integraal netwerk. In dit netwerk denken zorgprofessionals met elkaar mee. Ze bouwen en geven vorm aan de integrale zorg uit de Zorgverzekeringswet of een Volledig- of Modulair Pakket Thuis vanuit de Wet Langdurige Zorg. Hiervoor is samenwerking en afstemming met het sociaal domein, huisartsen, gemeenten, woningbouw en intramurale professionals noodzakelijk. Zorgprofessionals moeten de ruimte en het vertrouwen krijgen van zorgorganisaties om deze centrale rol in te nemen in de wijk. Daarnaast komen wijkverpleegkundigen steeds meer in de rol van het coachen van de cliënt en zijn steunsysteem: wat heeft deze specifieke persoon nodig om thuis te blijven wonen? Dit is voor iedere cliënt anders.’’

Wijkverpleging 2 tweede afbeelding

De opleiding verpleegkundig classificeren en indiceren

“De veranderingen in de zorg vragen om veel communicatievaardigheden en kennis in de breedste zin van het woord. Hoe ontdek je samen met jouw organisatie waar veranderingen moeten plaatsvinden ten behoeve van de cliënt? Waar zijn we naar op weg en hoe ga je jouw centrale positie innemen in deze transitie? Tijdens de opleiding indiceren en classificeren gaan we in op deze onderwerpen. We kijken met de wijkverpleegkundigen hoe het Omaha System ze kan helpen in het indicatieproces, waarbij het klinisch redeneren het uitgangspunt is. Ook bespreken we de rol en ontwikkelingen van de zorgverzekeraar, bijvoorbeeld hoe de inhoud van de zorg en financiering samengaan.

De functie van wijkverpleegkundige is een hele dynamische en ontzettend leuke functie die volop in ontwikkeling is. De opleiding verpleegkundig indiceren en classificeren helpt je om goed aangesloten te zijn op de ontwikkelingen in de thuiszorg en ouderenzorg, het maximale uit het Omaha System te halen en om jouw positie in te nemen als wijkverpleegkundige.’’