`

Verpleegkundig indiceren en classificeren met Omaha System

2 dagen
12 accreditatiepunten

Wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de indicatiestelling binnen de aanspraak wijkverpleging.

Wet- en regelgeving, kwaliteitskader en toetsingskader
Klinisch redeneren en het verpleegkundige proces
Context van het werken in de wijk
Classificeren volgens het Omaha System
ZAcademie3
Certificaat Omaha

Inhoud van de opleiding

(Wijk)verpleegkundigen hebben een zeer belangrijke spilfunctie gekregen in de realisatie van uitgangspunten van de nieuwe ‘participatiemaatschappij’ waaronder eigen regie, ontzorgen en zo lang mogelijk thuis wonen. Dit doe je op basis van het normenkader van de V&VN. Hoe maak je deze normen praktisch toepasbaar in de praktijk? Daarnaast gebruiken steeds meer organisaties Omaha System als gezamenlijke taal voor de dagelijkse zorgverlening. Het is een classificatiesysteem dat zorg- en hulpverleners in de maatschappelijke gezondheidszorg helpt bij het identificeren en vastleggen van aandachtsgebieden, interventies en uitkomsten van zorg. Het is een woordenboek om eenduidig te communiceren. Jij als zorgprofessional van de wijk kiest de termen die van toepassing zijn op basis van jouw professionele analyse en oordeelsvorming. Het faciliteert werken in de nieuwe context van zorg.

Tijdens deze  opleidingsdagen gaan we in op de context van werken in de wijk, het normenkader verpleegkundig indiceren en organiseren van zorg in de wijk (V&VN), het versterken van zelfredzaamheid en zelfregie van de cliënt, domein overstijgend werken in de wijk, Omaha System en de toepassing in de praktijk, indiceren en classificeren met Omaha System en organiseren, borgen en faciliteren van zorg in de wijk. We gaan bij deze onderdelen ook specifiek in op het nut en de noodzaak van de rollen en samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de verpleegkundige in de wijk.

Voor wie?

Verpleegkundigen met niveau 4 en 6 in de wijk

Na het volgen van de opleiding kun je:

  • Indiceren volgens het normenkader van de V&VN
  • De eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt versterken
  • Domein overstijgend werken in de wijk
  • Het Omaha System toepassen in de praktijk
  • De samenwerking met de verpleegkundigen in de wijk versterken.

Praktische informatie

  • 12 accreditatiepunten. Indien je accreditatiepunten van de training wilt verzilveren is het belangrijk dat je in het bezit bent van een BIG-registratienummer
  • €700 inclusief lesmateriaal en accommodatiekosten, opleidingen zijn vrijgesteld van BTW
  • 4 dagdelen (2 dagen)

Locaties en data

Registreer

1. E-mailadres
2. Persoonlijke gegevens
3. Factuurgegevens
4. Controleren en versturen