Maandelijks schrijven onze trainers een blog over thema's rondom opleidingen in de zorg. In deze blog schrijft trainer Marion Albers bij het belang van kwaliteitsverpleegkundigen in de zorg.

“In de snel vergrijzende samenleving worden de uitdagingen in de ouderenzorg steeds groter. Het waarborgen van kwaliteit en het bieden van uitstekende zorg aan ouderen vergt specifieke expertise en toewijding. Een cruciale functie binnen de ouderenzorg is die van kwaliteitsverpleegkundige.

Deze rol wordt door elke zorgorganisatie verschillend ingevuld. Veel organisaties zoeken nog naar de juiste rol en positionering. Sommige kwaliteitsverpleegkundigen werken volledig mee in het team met af en toe wat ‘kwaliteitsuren’, anderen werken volledig boventallig en overstijgend op locatie niveau. Kwaliteitsverpleegkundigen zijn zelf ook vaak nog zoekend hoe zij invulling geven aan hun rol.”

Opdrachtgevers GrowWork

De rol van een kwaliteitsverpleegkundige

“Als kwaliteitsverpleegkundige speel je een essentiële rol in het waarborgen van de kwaliteit van zorg voor ouderen. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en borgen van kwaliteitsstandaarden en protocollen. Je werkt samen met zorgteams om ervoor te zorgen dat de verleende zorg voldoet aan de hoogste normen en richtlijnen. Daarnaast ben je ook betrokken bij het monitoren en evalueren van de kwaliteit van zorg en het herkennen van mogelijkheden voor verbetering.

Je bent voortduren bezig met het stimuleren van kwaliteitsverbetering binnen de zorg. Je analyseert gegevens, signaleert trends en knelpunten en werkt samen met het team aan het implementeren van verbeterinitiatieven. Dit kan variëren van het introduceren van nieuwe zorgmethoden tot het coachen van zorgprofessionals en nieuwe technieken of benaderingen.”

Het bevorderen van persoonsgerichte zorg in een veilige en comfortabele omgeving

“Als kwaliteitsverpleegkundige staat het belang van de client centraal. Je zorgt ervoor dat de zorg gericht is op het voldoen aan de individuele behoeften en voorkeuren van ouderen. Dit omvat het creëren van zorgplannen op maat, het waarborgen van respect en autonomie en het bevorderen van een cultuur van empathie en compassie.

In een zorgomgeving voor ouderen zijn veiligheid en kwaliteit van vitaal belang. Kwaliteitsverpleegkundigen spelen een essentiële rol bij het waarborgen van deze aspecten. Ze zorgen ervoor dat de protocollen worden gevolgd en eventuele risico’s voor de gezondheid en veiligheid van ouderen worden herkend en opgepakt. Door voortdurend te monitoren en te streven naar verbetering, dragen kwaliteitsverpleegkundigen bij aan het creëren van een veilige en hoogwaardige zorgomgeving.”

Continu leren en professionele ontwikkeling

“De functie van kwaliteitsverpleegkundige in de ouderenzorg vereist voortdurend leren en professionele ontwikkeling. Deze zorgprofessionals streven ernaar op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en beste werkwijzen in de ouderenzorg. Door voortdurend bij te scholen kunnen kwaliteitsverpleegkundigen hun vaardigheden en kennis uitbreiden, wat uiteindelijk leidt tot verbeterde zorgresultaten en betere kwaliteit van zorg.”

Bevorderen van samenwerking en communicatie

“Een kwaliteitsverpleegkundige fungeert als een brug tussen verschillende disciplines en niveaus binnen de ouderenzorg. De zorgprofessional bevordert de samenwerking en communicatie tussen zorgverleners, management en andere belanghebbenden, door regelmatig overleg en het faciliteren van multidisciplinaire teams zorg je ervoor dat alle betrokkenen op één lijn zitten en streven naar het gemeenschappelijke doel: het leveren van hoogwaardige zorg aan ouderen.”

Post-hbo opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige

“Om kwaliteitsverpleegkundigen te laten floreren is het belangrijk dat verpleegkundigen hier de juiste kennis en handvaten voor hebben. Dit bieden wij verpleegkundigen aan tijdens onze post-hbo opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige. Als trainer en coach bij de ZorgAcademie mag ik hier ook aan bijdragen. Hierbij deel ik mijn kennis en expertise op het gebied van kwaliteitszorg en help ik de zorgprofessional om hun vaardigheden en kennis te verbeteren. Dit draagt bij aan een hoger niveau van competentie en professionaliteit binnen de zorgteams.”

Ook als kwaliteitsverpleegkundige aan de slag?

Hier vind je onze post-hbo opleiding tot kwaliteitsverpleegkundige bij de ZorgAcademie. De opleiding al gevolgd of de opleiding volgen op kosten van GrowWork? Hier vind je de vacatures van kwaliteitsverpleegkundige bij GrowWork.