Maandelijks schrijven onze trainers een blog over thema's rondom opleidingen in de zorg. In deze blog schrijft trainer Marion Albers over vakbekwaam indiceren.

”V&VN heeft onlangs de resultaten van een enquête over aantoonbaar vakbekwaam indiceren onder wijkverpleegkundigen gepubliceerd. Uit de enquête komt onder meer naar voren dat de wijkverpleegkundigen het belangrijk vinden om een aanvullende opleiding vakbekwaam indiceren te volgen om aantoonbaar vakbekwaam te kunnen indiceren.

Het indiceren van zorg is een cruciaal proces in de gezondheidszorg. Het vormt de basis voor het toewijzen van passende zorg en ondersteuning aan cliënten. Een goed geïndiceerde zorgbehoefte is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.

In deze blog gaan we dieper in op het belang van vakbekwaam indiceren en de vaardigheden die nodig zijn om dit proces optimaal uit te voeren als indicatiesteller.”

Wat is vakbekwaam indiceren?

”Vakbekwaam indiceren is het proces waarbij de wijkverpleegkundige de zorgbehoefte van de cliënt vaststelt. Dit gebeurt aan de hand van een gestructureerde beoordeling van de fysieke, psychische, sociale en financiële situatie van de cliënt. Het uiteindelijke doel is om een zorgplan op maat te creëren dat aansluit bij de specifieke behoefte van de cliënt. Een classificatiesysteem is daar ondersteunend in.”

ZAcademie

Het belang van vakbekwaam indiceren

”Vakbekwaam indiceren is van cruciaal belang om verspilling van middelen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de beschikbare zorg effectief wordt ingezet. Door een zorgvuldige beoordeling en indicatiestelling kunnen onnodige ziekenhuisopnames, heropnames en langdurige zorgtrajecten voorkomen worden. Voor de cliënt draagt het bij aan de kwaliteit van leven omdat deze de juiste zorg en ondersteuning ontvangt.”

Vaardigheden van een vakbekwame indicatiesteller

Communicatie: ”een essentiële vaardigheid voor indiceren is het vermogen om goed te luisteren naar de cliënt en zijn/haar omgeving. Dit helpt de indicatiesteller om een volledig beeld te krijgen van de zorgbehoefte en wensen. Het uitgangspunt is hierbij de eigen regie en de zelfredzaamheid van de cliënt.”

Kennis van wet en regelgeving: ”een vakbekwame indicatiesteller heeft kennis van de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen, kwaliteitskaders en standaarden. Ook de beroepscode en de financieringsopties zijn belangrijke kaders die een indicatiesteller hanteert. Eén van de basisdocumenten die een indicatiesteller gebruikt is het normenkader. Het normenkader bepaalt aan welke zes normen een verpleegkundige indicatie moet voldoen.”

Probleemoplossend vermogen: ”het vermogen om complexe situaties te analyseren en daar oplossingen voor te vinden die passen bij de individuele behoeften van de cliënt, is van groot belang bij het vakbekwaam indiceren. Hierbij worden de wensen en mogelijkheden van de cliënt en haar omgeving in acht gehouden. Er wordt uitgegaan van wat de cliënt en zijn omgeving nog wél kan in plaats van alleen te kijken naar wat er niet meer kan (Positieve Gezondheid).”

Samenwerking: ”het kunnen samenwerken met andere zorgprofessionals, mantelzorgers en relevante instanties is cruciaal voor een goed geïntegreerd zorgplan en om zorg op maat te kunnen bieden.”

Opleidingen GrowWork

”Vakbekwaam indiceren is een waardevolle vaardigheid in de zorgsector die resulteert in een optimale zorgtoewijzing en verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten. Een zorgvuldige, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor communicatie en samenwerking is essentieel om de juiste zorg op maat te bieden. Door te blijven investeren in de ontwikkeling van deze vaardigheden, kunnen zorgprofessionals hun impact op het welzijn van cliënten blijven vergroten.”

De opleiding ‘verpleegkundig indiceren en classificeren’ van GrowWork draagt bij aan de professionele ontwikkeling van wijkverpleegkundigen. Met de verdieping van deze opleiding wordt verder ingegaan op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van indiceren.