`

3 Teammanagers

Zwolle
5.008 - 6.777
32-40 uur

Daadkrachtige en inspirerende leidinggevenden

Wij zorgen voor JOU met persoonlijke begeleiding door Grow Work
Passende uitdaging bij jouw kennis en kunde
Toffe kansen bij onze toonaangevende opdrachtgevers
Solliciteren
Sluit over 11 dagen
Contact GrowWork3

GGD IJsselland is in ontwikkeling. Daarom zijn er nu drie mooie functies van teammanager vacant. Teammanagers die floreren in een veranderende omgeving en die de teams stimuleren om te werken vanuit vakmanschap, persoonlijk leiderschap en het tonen van initiatief. De teammanager geeft leiding aan meerdere (sub)teams en zorgt voor verbinding tussen diverse inhoudelijke thema’s en onderlinge samenwerking.

We zoeken teammanagers met de volgende aandachtsgebieden:
1. Een teammanager die een volledig jeugdgezondheidszorgteam aanstuurt voor één van de grotere gemeentes.
2. Een teammanager die ook verantwoordelijk zal zijn voor de versterking van de pandemische paraatheid en daarnaast voor een team jeugdgezondheidszorg.
3. Een teammanager die verantwoordelijk is voor de bemoeizorgteams (betreft medewerkers die zelf op mensen afstappen die -meervoudige- complexe problemen hebben) in combinatie met een jeugdgezondheidszorgteam.
De teammanagers rapporteren aan één van de twee managers publieke gezondheid. Je geeft leiding aan ongeveer 50 medewerkers en je wordt ondersteund door een managementassistent en een teamsecretaresse, die o.a. de planning en roostering voor zijn/haar rekening neemt.

Taken
* Leiding geven aan divers samengestelde teams.
* Begeleiden, faciliteren en coachen van medewerkers op een inspirerende wijze. Je creëert de juiste randvoorwaarden, zodat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Je creëert een “veilig” klimaat.
* Uitdragen van de organisatiebrede missie, visie en inhoudelijke ambities en de vertaling ervan naar de teams.
* Stimuleren van interne en externe samenwerking en integraal denken en handelen. Je hebt een brede blik op publieke gezondheid en vormt de verbindende schakel met het collectief van leidinggevenden (MT, teammanagers GGD en teamleiders Bedrijfsvoering).
* Faciliteren van programmatisch en projectmatig werken en optreden als opdrachtgever of -nemer van diverse programma’s.
* Vervullen van een voorbeeldrol en het doorleven en voorleven van de GGD-kernwaarden.
* Bijdragen aan de doorontwikkeling van Publieke Gezondheid. Je neemt een actieve rol in de crisisorganisatie.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding, bent leider én manager. Je hebt leidinggevende ervaring binnen een zorg- of gemeentelijke omgeving en hebt affiniteit met jeugdgezondheidszorg en/of infectieziektebestrijding.

Wat is jouw profiel?
Je bent een daadkrachtig en resultaatgerichte leidinggevende die floreert in een sterk veranderende organisatie en omgeving. De dynamiek in de teams vraagt om een sterke teammanager die ruggengraat toont en ruime ervaring heeft in het leidinggeven aan grote groepen professionals. We zoeken een ondernemende kandidaat die weet te schakelen tussen operatie en strategie.
Je bent geen vakinhoudelijk ‘expert’ maar je hebt wel affiniteit met de uitvoering en weet de juiste vragen te stellen. Je bent een leidinggevende die zorgt dat je teams afgesproken resultaten in een plezierige werksfeer realiseren. Je hebt ervaring met projectmatig en programmatisch werken. Je bent een netwerker en legt snel contacten, bent bestuurlijk sensitief (met o.a. gemeenten en ketenpartners) en kunt schakelen op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie.

Wat bieden we jou?

Het salaris is gebaseerd op je ervaring en is maximaal € 6.777,- bruto per maand (schaal 12) bij een dienstverband van 32 – 36 uur.

Naast je salaris, ontvang je een Individueel Keuze Budget met andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Binnen GGD IJsselland werk je flexibel vanuit de hoofdlocatie in Zwolle en op de consultatiebureaus in de regio.

Meer informatie

Waar ga je werken
GGD IJsselland bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland. De GGD houdt zich bezig met uiteenlopende interessante maatschappelijke thema’s, waaronder positieve gezondheid en o.a. jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. GGD IJsselland staat voor een gezonde samenleving: Publieke Gezondheid is de toekomst! Ze werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid, vanuit de 5 kernwaarden: expertise inzetten en delen, samenwerken, zichtbaar nabij, eigen regie en durven doen en zetten volop in op persoonlijk leiderschap van de professionals. De belangrijkste thema’s zijn de jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en VIP (Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid).

Bij GGD IJsselland werken circa 470 medewerkers, waarvan 8 teammanagers, 2 managers publieke gezondheid en een directeur publieke gezondheid. De cultuur is te typeren als open, sociaal en betrokken. Samen pionieren, ontdekken, doen en leren van fouten wordt gestimuleerd.

Sollicitatieprocedure
De werving en selectie voor deze vacature loopt via JS Consultancy.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Elsbeth Braam, 06-3332 1986

De eerste gesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 20, 21 en 22.
De eerste selectiegesprekken bij de GGD vinden plaats op 12 en 13 juni.
De tweede selectiegesprekken bij de GGD vinden plaats op 18 juni.
Een assessment maakt deel uit van de procedure

Zo verloopt het sollicitatieproces

solliciteer
Solliciteer
telefoongesprek
Telefoongesprek
1e-digitale-gesprek
1e (digitaal) gesprek
2e-digitale-gesprek
2e gesprek
contract-tekenen
Contract tekenen
Solliciteren
Sluit over 11 dagen

Solliciteer

1. E-mailadres

We controleren of je al in ons systeem staat, dan hoef je geen NAW gegevens meer in te vullen.

2. Persoonsgegevens
3. CV en motivatiebrief

De toegestane bestandtypes voor het uploaden van je CV en motivatiebrief zijn: Word (.doc of .docx), PDF (.pdf) en Excel (.xls of .xlsx)